sportinzuidhorn.nl

Even voorstellen


De motor achter SportinZuidhorn is de combinatiefunctionaris.


Zijn naam is Bart Brandts Buys. Hij zoekt binnen het sport- en cultuuraanbod van de gemeente naar mogelijke combinaties van activiteiten voor de jeugd en jongeren. Hiemee wil hij samen met het onderwijs, de verenigingen en diverse instanties het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd (primair onderwijs) en jongeren (12+) nog breder en aantrekkelijker maken."De combinatiefunctionaris kan zich vrij tussen de organisaties bewegen. Dat is een pluspunt"