sportinzuidhorn.nl

Wat is SportinZuidhorn


SportinZuidhorn verbindt Onderwijs, Buurt, Sport/Cultuur met elkaar en versterkt de onderlinge samenhang.
Onderstaand figuur geeft de grote raakvlakken van deze drie kernpartners weer.

Deze drie kernpartners willen samen met SportinZuidhorn het sporten en bewegen in onze gemeente stimuleren zowel tijdens als na schooltijd.  


"Meer georganiseerd sporten en bewegen tussen en na schooltijd"