sportinzuidhorn.nl

Cultuurinstellingen en Sportverenigingen


Wat kan SportinZuidhorn voor onze organisatie betekenen?


Bedenk dat de vaak kosteloze inzet van de combinatiefunctionaris is een grote kans is voor uw organisatie. 
Specifieke voordelen voor uw instelling zouden kunnen zijn:

  • Uw vereniging of instantie op de kaart te zetten
  • Vergroten van uw activiteiten aanbod
  • Verhogen van uw deelnemers- of ledenaantal
  • Verhogen van uw expertise

Concrete activiteiten kunnen zijn:

  • Toernooien, evenemnten, voorstellingen, cursussen en festiviteiten.
  • Tussen- en naschoolse (sport) lessen/workshops voor niet-leden