sportinzuidhorn.nl

Onderwijsinstellingen


Wat kan SportinZuidhorn voor onze organisatie betekenen?


Bedenk dat de vrijwel kosteloze inzet van de combinatiefunctionaris is een ontzetten grote kans is voor uw organisatie. 
Specifieke voordelen voor uw instelling zouden kunnen zijn:

  • Verbreden van sport- en cultuuraanbod
  • Verbeteren van kwaliteit van het bewegingsonderwijs

Concrete activiteiten kunnen zijn:

  • Tussen- en naschoolse beweegactiviteiten
  • Workshops tijdens gymlessen
  • Ondersteunen van (vak)leerkrachten (in de vorm van begeleidingstrajecten en cursusmateriaal)